Privacy
Kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar komen niet in aanmerking voor gebruik van onze services. Wij verzoeken kinderen om ons geen informatie te sturen.
Informatie
In ons online anonieme registratieformulier vragen wij u ons te voorzien van bepaalde informatie, als uw leeftijd en het type relatie waarnaar u op zoek bent.
Echter, niets van de persoonlijk identificerende informatie is op enige manier toegankelijk voor het publiek om een specifiek persoon te identificeren.
Tijdens het gebruik van onze site verzamelen we automatisch bepaalde informatie als uw IP-adressen en e-mailadressen. Indien u ons persoonlijke correspondentie stuurt zoals e-mails of brieven of wanneer andere gebruikers of derden met ons corresponderen over uw activiteiten of publicaties op de site kunnen wij zulke informatie verzamelen in een bestand dat alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personeelsleden.
We kunnen ook commentaar van andere gebruikers over u verzamelen binnen onze afdeling klachten.
Gebruik van informatie
We maken intern gebruik van persoonlijk identificerende informatie van onze gebruikers om onze marketinginspanningen te verbeteren, het gebruik van onze site statistisch te analyseren, onze inhoud te verbeteren en producten aan te bieden en onze site qua inhoud en lay-out aan te passen. We zijn ervan overtuigd dat dit ons in staat stelt onze site te verbeteren en uw online ervaring een betere te maken door aan uw wensen tegemoet te komen. We kunnen uw persoonlijk identificerende informatie ook gebruiken om u informatie aan te bieden die, in sommige gevallen, gericht is op uw interesses, zoals bepaalde banners en promoties. We sturen ook periodiek updates naar onze leden per e-mail. We gebruiken persoonlijk identificerende informatie voor het oplossen van meningsverschillen en problemen en het ten uitvoer brengen van onze Algemene Voorwaarden.
Vrijgeven van informatie
Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan enige derde partij zonder uw toestemming. Om een gezonde gemeenschap te handhaven werkt mee aan informatieverzoeken van ordehandhavers en met alle derden om het intellectuele eigendom en andere rechten te handhaven.
We behouden ons het recht voor persoonlijk identificerende informatie bekend te maken indien de wet dit vereist en wanneer wij van mening zijn dat onthulling nodig is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan gerechtelijke procedures, gerechtelijke bevelen of legale processen die betrekking hebben op onze Website.
Uw gebruik van informatie van andere leden
U mag informatie van andere leden niet gebruiken voor commercieele doeleinden, voor spam, voor lastigvallen of onwettige bedreigingen te uiten.
Beheer van uw wachtwoord
U mag uw wachtwoord niet aan derden bekendmaken of het met hen delen. Indien u, ondanks het voorgaande, de controle over uw wachtwoord verliest kan dit grote gevolgen hebben voor uw persoonlijke informatie en kunt u onderwerp zijn van legale en bindende acties die in uw plaats worden ondernomen. Daarom dient u, direct wanneer u bemerkt dat het om welke reden dan ook niet meer geheim is, uw wachtwoord te wijzigen.
Bekijken en aanpassen van uw persoonlijke informatie
Wanneer u zich geregistreerd heeft zult u in staat zijn veel van uw persoonlijke informatie op te bekijken en aan te passen. Wij verzoeken u uw informatie zo snel mogelijk na wijziging aan te passen door in te loggen en de vragen op het scherm te volgen. Wij verzoeken u dringend uw wachtwoord periodiek te wijzigen om zo ongeautoriseerd gebruik van uw account en informatie te helpen voorkomen.
Verzamelen van informatie door derden
Ons beleid gaat alleen over gebruik en vrijgeven van informatie die wij over u verzamelen.
In het geval u informatie vrijgeeft aan anderen die onze systemen gebruiken of andere sites op het Internet kunnen andere regels gelden m.b.t. hun gebruik van de persoonlijke informatie die u hen verstrekt.
Terwijl nauw samenwerkt met onze partners om u van de hoogste privacy te verzekeren raden we u aan vragen te stellen voordat u uw persoonlijke informatie aan anderen ter beschikking stelt.
Veiligheid
heeft veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, misbruik en wijziging van informatie onder controle te houden. pleegt standaard inspanningen als het gebruik van firewalls om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijk identificerende informatie te waarborgen. In het bewustzijn dat er op het internet niet iets is als perfecte beveiliging zullen de technische experts van eraan blijven werken u een veilig gebruik van onze services te verzekeren.
Informatie aanpassen of verwijderen
leden hebben de volgende keuzes m.b.t. het aanpassen of verwijderen van hun informatie uit onze database:
- Je kan je account opzeggen in het settings panel
- Log in met uw wachtwoord en wijzig uw profiel.